Środki czyszczące mają wiele funkcji, które pomagają w usuwaniu brudu i zanieczyszczeń. Detergenty są specjalnie projektowane w celu zwilżania powierzchni, skutecznego penetrowania cząstek brudu, osłabiania oddziaływania między tymi cząsteczkami oraz zabezpieczenia powierzchni przed ponownym osadzaniem się zanieczyszczeń. Co jest podstawą działania profesjonalnych środków do czyszczenia? Odpowiadamy! 

Zmiana pH i zerwanie wiązań wodorowych

Środki czyszczące wpływają na zmianę odczynu pH zabrudzonej powierzchni, co umożliwia rozrywanie wiązań wodorowych, które powodują przyleganie zanieczyszczeń do podłoża. Dzięki temu procesowi usunięcie brudu staje się łatwiejsze. Zmiana odczynu wpływa na rozkład wielu składników zanieczyszczeń, które stanowią składniki brudu. Chemia profesjonalna zawiera również enzymy, które przyspieszają i wzmacniają procesy rozpadu organicznych cząsteczek tworzących zabrudzenia.

Obniżenie twardości wody

Inną właściwością detergentów jest redukcja twardości wody, co prowadzi do lepszego zwilżania czyszczonej powierzchni i ułatwia rozpuszczanie się związków jonowych, które stanowią podstawę brudu. 

Surfaktanty i ich funkcja

Surfaktanty, nazywane inaczej środkami powierzchniowo czynnymi, stanowią grupę substancji chemicznych, wykazujących zdolność do skutecznego obniżania napięcia powierzchniowego pomiędzy zróżnicowanymi fazami: ciecz-powietrze, ciecz-ciało stałe oraz ciecz-ciecz. 

Anionowe środki powierzchniowo czynne

Anionowe środki powierzchniowo czynne to rodzaj surfaktantów, w których strukturze cząsteczkowej występuje ujemnie naładowany jon (anion). Ich charakterystyczną cechą jest obecność części hydrofobowej (odpychającej wodę) oraz hydrofilowej (przyciągającej wodę), co umożliwia skuteczne zmniejszanie napięcia powierzchniowego cieczy. Dzięki temu ułatwiają one skuteczne usuwanie zabrudzeń i brudu. 

Kationowe środki powierzchniowo czynne

Kationowe środki powierzchniowo czynne wyróżniają się zdolnością do efektywnego zmniejszania napięcia powierzchniowego cieczy, co umożliwia im skuteczne rozpuszczanie zanieczyszczeń oraz tłuszczu, a także sprawniejsze rozprowadzanie się na różnorodnych powierzchniach. Dzięki tej charakterystyce kationowe środki powierzchniowo czynne znacznie ułatwiają proces usuwania zabrudzeń i gwarantują efektywne rezultaty podczas czyszczenia.

Niejonowe środki powierzchniowo czynne

Niejonowe środki powierzchniowo czynne wyróżniają się znakomitą zdolnością do redukcji tarcia między powierzchniami, co znacząco ułatwia mycie i czyszczenie. Mają również wyjątkową skuteczność w usuwaniu brudu i plam z różnego rodzaju powierzchni, obejmujących zarówno twarde, jak i delikatne materiały, takie jak tkaniny.