Średnio potrzebujemy około pięciu sekund na podjęcie decyzji o wyborze papieru toaletowego. Mogłoby się wydawać, że pośród wszystkich podejmowanych decyzji, ta wydaje się dość trywialna. Jednak zwracanie uwagi na codzienne wybory, może prowadzić do poprawienia zachowań zakupowych, szczególnie w kontekście zrównoważonej gospodarki. To właśnie takie pozornie mało istotne elementy, jak papier toaletowy, mogą być początkiem dużych zmian w zakresie zrównoważonych wyborów.

Zrównoważony rozwój a produkcja papieru toaletowego

Przeciętnie zużywamy około 9 rolek papieru w ciągu miesiąca, zakładając, że zużycie jest na średnim poziomie. Dla zrównoważonego rozwoju, dla wielu, istotnym czynnikiem jest recykling. Dlatego powszechnie uważa się, że papier toaletowy powinien być wykonany z włókien pochodzących z recyklingu i jest to lepsze rozwiązanie, niż papier celulozowy. Warto jednak wiedzieć, że obieg zamknięty w gospodarce może być bardziej korzystny dla środowiska. Szczególnie jeśli pod uwagę weźmie się efektywne wykorzystanie zasobów w całym procesie.

Czy papier toaletowy z recyklingu to nadal eko rozwiązanie?

W ostatnich latach słabnie popyt na kupowanie papierowych czasopism, czy gazet. Znacznie mniej zużywa się papieru w biurach, co pokazała pandemia - wiele elementów można przenieść do świata online. Dostępność, ale też jakość papieru z recyklingu znacznie słabną.

Papier z recyklingu wykorzystuje się zwykle w opakowaniach transportowych, a rzadziej w produkcji czyściw higienicznych. Wynika to z rygorystycznych przepisów o bezpieczeństwie w użytkowaniu tego typu papierów.

Jeśli już recykling, to materiał ten musi zostać dokładnie oczyszczony, co wymaga dużych ilości wody i energii. Z tego względu papier toaletowy z recyklingu jest mniej wydajny. Szacuje się, że około 60% sprowadzonego papieru z makulatury można wykorzystać do produkcji papierów higienicznych. Z kolei celuloza pozwala na wydajność w 90%.

Celuloza bardziej ekologiczna niż recykling?

Według badań Metsa Tissue z 2021 roku, ślad węglowy rolki papieru z celulozy jest w około ⅕ mniejszy niż z włókien pochodzących z recyklingu. Badanie zostało przeprowadzone w 8 fabrykach papieru toaletowego tej firmy w Europie.

Powodem jest m.in. ograniczenie transportu surowca pierwotnego, który zazwyczaj pochodzi z pobliskich miejsc. Wpływ na to ma także zużycie wody i energii niezbędnych do oczyszczenia papieru z recyklingu oraz powstające odpady po tym procesie. Potrzebne jest znacznie mniej włókien celulozowych niż w przypadku tych recyklingowanych.

Sama liczba testów bezpieczeństwa dla papieru przetworzonego w 60% jest wyższa niż dla papieru z celulozy. Pod uwagę należy wziąć też jakość papieru. Znacznie lepszą otrzymuje się z celulozy. Co za tym idzie, jeśli papier jest wyższej jakości, to jego użytkownik potrzebuje znacznie mniej listków podczas higieny.

Celuloza to przede wszystkim wysokiej jakości, bezpieczne i czyste włókna, które zapewniają dużą wydajność w użytkowaniu papieru toaletowego.

Czy trzeba wycinać drzewa do produkcji papieru toaletowego?

Drewno, z którego wytwarzana jest celuloza do produkcji papieru toaletowego to zwykle drzewa i ich części, takie jak cienkie pnie i wierzchołki, które nie nadają się do przekształcania w bardziej wartościowe produkty. Lasy zarządzane są w taki sposób, aby wycinane drzewa zastępować nowymi, które rosną i magazynują dwutlenek węgla.

Wybieraj świadomie - także papier toaletowy

Zrównoważone zakupy mają duże znaczenie dla ochrony środowiska. Decydując się na środki czystości z celulozy, mamy pewność, że wykonane one zostały w zasadzie efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszania śladu węglowego oraz zrónoważonego zarządzania drzewami. Certyfikowane produkty powinny być oznaczone znakami PEFC lub FSC.

Papier toaletowy i inne artykuły papierowe marki Katrin (Metsa Tissue) dostępny w ofercie Fair Play PlusArtykuł przygotowany na podstawie informacji firmy Metsa Tissue. Źródło: https://www.metsagroup.com/news-and-publications/blogs/toilet-paper-from-sustainable-fresh-fibre/