Gwarantem jakości urządzenia jest Ghibli&Wirbel oraz FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski Sp. K. wyłączny dystrybutor Ghibli&Wirbel w Polsce. Firma Fair Play Plus ponosi odpowiedzialność za wady fabryczne (produkcyjne lub materiałowe) tkwiące w urządzeniu w okresie gwarancyjnym od 12 miesięcy od daty jego sprzedaży do 36 miesięcy, pod warunkiem dokonywania przeglądów okresowych wykonywanych, w zależności od rodzaju maszyny, lecz nie rzadziej niż co 4 miesiące, w całym czasie trwania okresu gwarancyjnego urządzenia.

Autoryzowany Serwis Fair Play Plus przyjmuje zgłoszenie e-mailem na adres serwis@fairplayplus.pl. W zgłoszeniu należy podać numer seryjny urządzenia oraz model wraz z opisem zgłaszanej awarii, usterki.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą podstawą do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.

OKRES GWARANCJI

OKRES PRZEGLĄDÓW

PŁATNOŚĆ

STAWKI

12/24 miesięcy(*)

Co 3/4 miesiące

TAK

Według przedstawionego cennika (koszty przeglądów okresowych)

(*) – Pod warunkiem dokonywania przeglądów okresowych wykonywanych, w zależności od rodzaju maszyny, lecz nie rzadziej niż co 4 miesiące, w całym czasie trwania okresu gwarancyjnego maszyn.

Serwis zapewnia dojazd do miejsc użytkowania maszyn w cenie 150,00 zł netto dojazd ryczałt w obrębie do 50 km od siedziby serwisu, powyżej 50 km dojazd płatny 1,90 zł netto za każdy przebyty kilometr.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

 1. Postępowania niezgodne z instrukcją obsługi.

 2. Zastosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

 3. Wprowadzenia modyfikacji urządzenia.

 4. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub zawilgocenia podzespołów elektronicznych itp.) czy wynikające z niewłaściwego używania urządzenia nie podlegają gwarancji.

 5. Przechowywanie urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, tzn. zapylenia, dużej wilgotności powyżej 70%, ujemnej temperaturze, lub temperaturze otoczenia powyżej 45ºC.

 6. Uszkodzenia powstałe z wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione. Które wynikły ze stosowania niewłaściwych i nieoryginalnych części zamiennych oraz akcesoriów i wyposażenia dla danego modelu urządzenia.

WARUNKI GWARANCYJNE

 1. W przypadku konieczności dokonania wizyty diagnostycznej w celu ustalenia rodzaju uszkodzenia – klient ponosi jedynie koszty dojazdu oraz diagnostyki.

 2. Czas reakcji – 24 godziny robocze od zgłoszenia następuje wizyta diagnostyczna / serwisowa; jeżeli zgłoszenie nastąpiło poza godzinami pracy serwisu – czas biegnie od godziny 8:00 pierwszego dnia pracy serwisu następującego po zgłoszeniu.

 3. Sposób zgłoszenia – zgłoszenie na adres e-mail podany w punkcie 6 w pilnych przypadkach dopuszczalne zgłoszenie telefoniczne – numer telefonu podany w punkcie 6 – następnie potwierdzone na adres e-mail.

 4. Standardowy czas naprawy – jeżeli naprawa nie może zostać dokonana podczas pierwszej wizyty diagnostycznej / serwisowej – do 48 godzin roboczych, od tej wizyty. W przypadku awarii podlegających gwarancji, a nie możliwych do usunięcia zgodnie z punktem 4 powyżej - serwis bezpłatnie dostarczy maszynę zastępczą w ciągu 48 godzin roboczych.

 5. Godziny pracy serwisu 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

 6. Zgłoszenia serwisowe należy przesyłać

 • na adres: serwis@fairplayplus.pl
 • Pilne zgłoszenia – tel. +48 532 638 018, a w przypadku braku kontaktu tel. +48 881 964 912 (przy czasowym braku dostępu do e-maila); jednak każdorazowo należy potwierdzić zgłoszenie drogą elektroniczną.
 • Urządzenie można oddać do przeglądu lub naprawy w autoryzowanym serwisie Fair Play Plus. W tym celu należy dostarczyć lub wysłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu (lub równie dobrze zabezpieczone) na adres sprzedawcy.
 • Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń w transporcie na skutek niewłaściwego zabezpieczenia lub uszkodzeń i błędów firm kurierskich. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera doręczającego.

 1. Koszty przeglądów okresowych:

Typ maszyny

Cena za przegląd

ODKURZACZE D12 / T1 /  POWER EXTRA 7 / M 26 / WD 22; 36; 50; 80 / AS 400; 600 / TOOL PRO

150 PLN

SZOROWARKI POLERKI

280 PLN

ROLLY 7 E 33 / M 33; FRECCIA 15 E 38 / FRECCIA 15 M 38 BC / ROYAL E / BC 

330 PLN

FRECCIA 30 E 45 / FRECCIA 30 SM 45; ROUND 45 SD /M 55; ROUND 45 D 60; S2 80 D 70

360 PLN

RIDER R 65 FD 65; ROVER R 110 FD 75 BC; ROVER R 110 FD 85 BC; RUNNER R 150 FD 85; RUNNER R 150 FD 100

430 PLN

GENERATORY PARY

300 PLN

ZAMIATARKI 

350 PLN

 1. W czasie dokonywania przeglądu / naprawy pracownik Serwisu ma obowiązek spisania w protokole serwisowym wszystkich części zamiennych, które zostały (lub winny zostać) wymienione.

 2. Terminy przeglądów maszyn muszą być ustalane pisemnie przez wyznaczonych pracowników Zleceniodawcy z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem.

  Warunki serwisowe – Fair Play Plus M. Krzemieniewski Sp. K.

OKRES GWARANCYJNY

OKRES POGWARANCYJNY

STAWKI

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

PŁATNE

PŁATNE

Według przedstawionego cennika / USTALONEGO % RABATU

CZĘŚCI ZAMIENNE

BEZPŁATNIE(*)

PŁATNE

Według przedstawionego cennika / USTALONEGO % RABATU

USŁUGA SERWISWA

BEZPŁATNIE(*)

PŁATNA

Według załącznika Nr 1

DOJAZD

BEZPŁATNIE (*)

PŁATNY

PŁATNY

Według załącznika Nr 1

(*) - w przypadku uznania przez serwis FPP usterki za usterkę podlegającą naprawie / wymianie gwarancyjnej

Załącznik 1

USŁUGA SERWISU

Dotyczy serwisu Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. K.

L.p.

Serwis

Stawka (netto)

1

Roboczogodzina serwisowa

150,00 zł netto

2

Dojazd – ryczałt w obrębie do 50 km od siedziby serwisu

150,00 zł netto

3

Dojazd – w obrębie powyżej 50 km od siedziby serwisu

1,90 zł netto za 1 km

Nie udało się przesłać wiadomości

Przepraszamy za utrudnienia.

Zapytaj o dostępność

Zgłosiłeś prezentację produktu

Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły.

Do usłyszenia!

Zapytaj o dostępność

Ewentualne opłaty
test ewentualnych opłat i

Zostaw numer, a zadzwonimy w ciągu 24 h roboczych

Lub do Ciebie napiszemy

czytaj więcej

Nie udało się przesłać wiadomości

Przepraszamy za utrudnienia.

Wynajmij

Zgłosiłeś wynajem produktu

Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły.

Do usłyszenia!

Wynajmij

Zostaw numer, a zadzwonimy w ciągu 24 h roboczych

Lub do Ciebie napiszemy

czytaj więcej