Zmiana formy prawnej – FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski spółka komandytowa

Kategorie: Aktualności     5.04.2022

FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski spółka komandytowaSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1.04.2022 r. nastąpiło przekształcenie  spółki  FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski spółka jawna w  spółkę  

FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski spółka komandytowa.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie uległa forma prawna podmiotu.  Bez zmiany pozostają numery NIP i REGON spółki, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pocztowy.

Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, KRS: 0000963437.

Powyższa zmiana nie wpływa na ważność i ciągłość zawartych umów, ponieważ do przekształcenia doszło w trybie art. 553§1 Kodeksu spółek handlowych przy zachowaniu pełnego następstwa prawnego.

Prosimy o odnotowanie powyższej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także wszelkich pism z uwzględnieniem następujących danych Spółki:

Nowe dane spółki:

FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski spółka komandytowa
Józefa Piłsudskiego 148
05-091 Ząbki

NIP: 8212305518

REGON: 712491739

KRS: 0000963437