Kompleksowość w zarządzaniu utrzymaniem czystości

Kategorie: Ogólna, Porady     8.01.2018

Niezależnie od tego, na jaki temat zawodowy zaczynamy rozmowę i tak na koniec dojdziemy do zagadnienia kosztów. Od początku zaistnienia w Polsce branży usług utrzymania czystości – a to przecież już jakieś trzy dekady – istnieje niezmienny trend, aby zmniejszać koszty i podnosić efektywność sprzątania.

Gdzie jest granica zmniejszania kosztów utrzymania czystości?

Przez te lata już wielokrotnie sądziliśmy, że na tym polu zrobiliśmy już wszystko – dalej po prostu się nie da, doszliśmy do ściany. Potem jednak okazywało się, że niemożliwe jest możliwe. Podobnie zresztą, jak w innych sektorach gospodarki – nie jesteśmy znowu tacy wyjątkowi.

Oczywiście, nie chcemy w tym miejscu odnosić się do – nazwijmy to – bardziej lub mniej kontrowersyjnych polityk personalnych, stosowanych w firmach sprzątających – nie nam to oceniać. Chcemy raczej odnieść się do tego, co jest nam bliższe: do technologii, organizacji pracy i kompleksowego podejścia do zarządzania utrzymaniem czystości. W naszym przekonaniu to właśnie kompleksowość jest kluczem do sukcesu. Zarówno w przypadku świadczących usługi firm sprzątających, jak też w przypadku tych naszych Klientów, którzy zdecydowali się samodzielnie zadbać o utrzymanie czystości.

Jest to tym ważniejsze, że istniejące warunki rynkowe są trudne ze względu na ogromną konkurencję. To się raczej nie zmieni, bo w branży utrzymania czystości bariery wejścia praktycznie nie istnieją. Każdy może spróbować świadczyć usługi sprzątania – pytanie tylko, czy wszyscy chętni są w stanie temu wyzwaniu sprostać? Czy posiadają odpowiednią bazę wiedzy i zaplecze techniczno-technologiczne?

Fair Play Plus jest firmą, która stawia sobie za cel być pomocną wszystkim tym, którzy mają coś do posprzątania. Słuchamy więc naszych Klientów, staramy się odkryć ich potrzeby, wnikliwie analizujemy ich opinie i wyciągamy wnioski.  Robimy to już na tyle długo, że czujemy się upoważnieni do podzielenia się z Państwem naszymi przemyśleniami.

Co powinny wiedzieć osoby zarządzające obszarem czystości?

Jeśli zastanowić się nad tym, jaką specjalistyczną wiedzą i kompetencjami powinna dysponować osoba zarządzająca utrzymaniem czystości w obiektach, aby wykonywać swoje zadania w sposób optymalny, okazuje się, że jest to ogromny obszar zagadnień. Potrzebna jest tu wiedza z wielu dziedzin; chemii, fizyki, budowy maszyn, materiałoznawstwa, zarządzania projektami, nie wspominając o kompetencjach z zakresu zarządzania pracownikami, sprzedaży, obsługi klienta czy o ogólnych kompetencjach zarządczych. Do tego dochodzi konieczność poznawania wciąż nowych technologii, materiałów i urządzeń, bo postęp technologiczny branży sprzątania nie omija.

Ciągle powstają nowe rodzaje materiałów wykończeniowych, a inwencja projektantów w zakresie ich zestawiania ze sobą zdaje się nie mieć granic, co dostarcza wciąż nowych wyzwań przy ich czyszczeniu.

Dziś efektywne, profesjonalne sprzątanie to nie jest kwestia wykorzystania jednej czy drugiej nowinki technologicznej. Oczywiście nowe technologie opracowywane są nieustannie i trzeba je wykorzystywać. Aby jednak przełożyło się to na wynik finansowy, trzeba czegoś więcej. Konieczny jest kompleksowy dobór technologii, przy którym trzeba uwzględnić szereg czynników wynikających nie tylko z rodzaju zabrudzeń i rodzaju czyszczonej powierzchni, ale także ze sposobu jej eksploatacji, ograniczeń wynikających ze specyfiki obiektu, czy choćby przewidywanej długości trwania kontraktu. Dopiero złożenie w całość wszystkich uwarunkowań, pozwala na optymalny dobór technologii.

Nie mniej ważne jest wdrożenie właściwej organizacji pracy w obiektach. Jasny i zrozumiały dla pracowników podział zadań pozwalający na optymalne wykorzystanie czasu pracy, system kontroli dozowania koncentratów chemicznych, właściwy dobór sprzętu i maszyn, czy wprowadzenie rozwiązań zmniejszających ryzyko niewłaściwej ich eksploatacji, to tylko niektóre elementy mające bezpośredni wpływ na efektywność ekonomiczną sprzątania.

Niezbędne są też ogólne kompetencje zarządcze, umiejętność kalkulowania i analizy wyników finansowych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętności sprzedażowe…. Dużo tego. Doprawdy, dałoby się z tego poskładać materiał na bardzo solidny kierunek studiów.

Profesjonalizm i organizacja pracy

Tymczasem nie ma w Polsce szkół sprzątania. Umiejętności potrzebne do pracy w tej branży zdobywane są w praktyce, metodą prób i błędów. Trzeba wielu lat doświadczenia, by je zebrać z różnych rodzajów obiektów, by poznać właściwości różnych materiałów, by nauczyć się bezbłędnie dobierać środki czyszczące, by poznać właściwe technologie, by właściwie dobierać sprzęt i maszyny, by nauczyć się sprawnie organizować usługi w nowych obiektach.

Tak więc, z jednej strony istnieje duże ryzyko popełnienia błędu, który może skutkować dla firmy bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi, z drugiej strony, wszechobecna konkurencja cenowa powoduje, że poziom zysku z działalności jest niski. W tej sytuacji ryzyko prowadzenia firmy sprzątającej jest bardzo wysokie. Trochę przypomina jazdę wielkim autobusem po wąskiej górskiej ścieżce.

Trudno więc się dziwić, że mniejsze firmy sprzątające ograniczają swoje pole działania głównie do sprzątania powierzchni biurowych, rezygnując z trudniejszych organizacyjnie i technologicznie kontraktów, w obiektach o bardziej złożonej infrastrukturze i organizacji pracy.

Duże firmy są w nieco lepszej sytuacji. Dysponują zbiorową wiedzą wielu swoich pracowników. Mają własne jednostki szkoleniowe i technologiczne, których zadaniem jest wspierać kierowników liniowych by ograniczyć ryzyko popełnienia błędu.

Czy menedżerowie prowadzący mniejsze firmy są zdani wyłącznie na siebie?

Niekoniecznie. Ponieważ wierzymy w kompleksowość, naszą misją jest zapewnić Klientom wszystko, czego potrzebują do osiągniecia sukcesu w trudnym fachu, jakim jest sprzątanie. Także wiedzę i umiejętności. Stawiamy sobie za cel, aby naszą działalnością wypełnić istniejącą lukę rynkową i pomóc mniejszym firmom zastąpić te struktury organizacyjne, których same nie mogą zbudować.

Wciąż dostosowujemy ofertę handlową do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań naszych Kontrahentów. Jesteśmy przygotowani, aby od ręki dostarczyć naszym Partnerom każdy potrzebny artykuł – od najdrobniejszych akcesoriów, po duże maszyny siodłowe.

Zapewniamy serwis i pomoc techniczną, a w przypadku poważniejszych awarii maszyny zastępcze. Służymy też pomocą doświadczonych technologów w rozwiązywaniu problemów w sprzątanych obiektach.

Szkolimy, a także uczymy, jak skutecznie szkolić personel liniowy. Wciąż poszerzamy naszą ofertę w tym zakresie. Proponujemy nie tylko szkolenia technologiczne, ale także szkolenia menedżerskie z obszaru organizacji pracy, organizacji usług w nowo przejmowanych obiektach, zasad kalkulowania kontraktów, oraz miękkich umiejętności w zarządzaniu ludźmi. Ofertę szkoleniową kierujemy do właścicieli mniejszych firm sprzątających i średniej kadry kierowniczej.

Wszystko to pozwala nam zaprosić Państwa do współpracy z przekonaniem o profesjonalnym zaspokojeniu Państwa potrzeb. Jednocześnie będziemy Państwu wdzięczni za każdy kontakt z nami, sugestie, czy informacje o Państwa potrzebach i oczekiwaniach.

Artykuł ukazał się w wydawnictwie PRZEDSIĘBIORCY.EU