Fair Play Plus Gazelą Biznesu 2016

Kategorie: Nagrody i wyróżnienia     20.04.2017

Nasza firma zdobyła tytuł Gazela Biznesu 2016 w rankingu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.

W rankingu badane były wyniki finansowe spółek za pełne trzy poprzedzające lata. O tytuł Gazeli Biznesu 2016 mogły ubiegać się firmy, która spełniały wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęły działalność przed rokiem 2013 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś,
  • w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
  • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywały wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowały straty.

Nagrodę w imieniu firmy odebrał prezes Marek Krzemieniewski.

Zobacz wideorelację z Gali w Warszawie