Dezynfekcja – gdzie i kiedy jest potrzebna

Kategorie: Aktualności, Porady     27.06.2018

Drobnoustroje, w tym także te chorobotwórcze, bytują wokół nas. Ludzie, zwierzęta, powietrze, woda i wszelkie powierzchnie otaczających nas przedmiotów mogą stanowić ich siedliska. Jednak, na szczęście nie oznacza to dla nas nieustającej groźby zachorowania. Aby doszło do groźnego dla zdrowia zakażenia, muszą zaistnieć odpowiednie warunki. Ryzyko zakażenia zależy od okoliczności, w jakich dochodzi do zetknięcia z mikrobami oraz od ilości drobnoustrojów, które mogą wniknąć do naszego organizmu.

Dezynfekcja, to pojęcie dość szerokie. Generalnie, oznacza działania, w wyniku których ilość drobnoustrojów chorobotwórczych w dezynfekowanych obszarach zostanie ograniczona na tyle, że w zwykłych okolicznościach nie będą one mogły wywołać zakażenia.

Nie należy mylić dezynfekcji ze sterylizacją. W wyniku dezynfekcji nie uzyskujemy powierzchni sterylnych, czyli pozbawionych jakichkolwiek drobnoustrojów, a jedynie powierzchnie bezpieczne, na których znajduje się dopuszczalna w określonych okolicznościach ilość mikrobów.

Procedury dezynfekcji

Żeby właściwie określić sposób dezynfekcji i ustalić odpowiednie procedury, konieczne jest określenie zagrożeń, jakie występują na danym obszarze. Inne zagrożenia będą występować w szpitalnych blokach operacyjnych, inne w stołówkach pracowniczych, a jeszcze inne w publicznych toaletach. Żeby określić właściwy sposób dezynfekcji, trzeba przeanalizować funkcje pomieszczeń, zachowania ludzi i związane z tym niebezpieczeństwo wystąpienia zakażeń.

Szpitale są szczególnymi obszarami, gdzie z jednej strony występuje silne nagromadzenie groźnych mikroorganizmów przenoszonych przez chorych, a z drugiej strony wykonywane są różnego rodzaju inwazyjne zabiegi medyczne. Taka sytuacja powoduje, że w tych obszarach konieczne jest szczególnie staranne opracowanie i stosowanie procedur dotyczących dezynfekcji. Szczepy drobnoustrojów chorobotwórczych bytujące w szpitalach bardzo często cechuje duża odporność na środki dezynfekcyjne.  Dlatego, szczególnie ważne jest tu określenie, jakie preparaty biobójcze powinny zostać zastosowane, oraz ścisłe określenie sposobu i czasu ich stosowania.

Oczywiście, same procedury nie wystarczą. Trzeba ich jeszcze ściśle przestrzegać, a z tym, bywają nieraz spore problemy. Warunkiem skuteczności podejmowanych działań jest zastosowanie właściwych środków biobójczych we właściwych stężeniach, przez odpowiednio długi czas i z odpowiednią częstotliwością. Dlaczego to stanowi problem? Główne powody to koszt preparatów biobójczych i niewyszkolony personel.

Preparaty biobójcze

Preparaty biobójcze nie są tanie i podejmowanie oszczędności w tym obszarze jest kuszące. Szczególnie w warunkach trudnej sytuacji finansowej szpitali i przy bardzo niskich marżach firm sprzątających te obiekty. Jednak, nadmierne oszczędności prowadzące do nieprzestrzegania ustalonych procedur prowadzą do zgubnych i kosztownych skutków. Zakażenia szpitalne bowiem, stanowią nie tylko zagrożenie dla zdrowia pacjentów, ale znacznie podnoszą koszty w wyniku przedłużonej hospitalizacji pacjentów.

Drugim, często spotykanym powodem nieprzestrzegania procedur jest niewystarczająco wyszkolony personel. Duża rotacja personelu sprzątającego i brak szkoleń sprawia, że pracownicy sprzątający nie rozumieją sensu procedur dezynfekcji i traktują dowolnie związane z tym czynności. To, powoduje brak skuteczności dezynfekcji i kosztowne marnotrawstwo środków biobójczych.

Inne obszary, gdzie skuteczna dezynfekcja ma szczególne znaczenie to między innymi zakłady przemysłu mięsnego i spożywczego, kuchnie i stołówki, obiekty sportowe, salony kosmetyczne i fryzjerskie. Tu sprawdzi się Buzil Budenat Rapid D444. Często poza dbałością o czystość pomieszczeń ważna jest również dezynfekcja rąk, np preparatem  alkoholowym do dezynfekcji rąk Buzil Bubenat Protect Hand D807 . Oba preparaty zwalczają bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze), noro- i rotawirusy.

Niezależnie od specyfiki obszaru, pierwszym etapem dezynfekcji zawsze jest zwykle mycie. Usuwa ono większość bakterii i sprawia, że pomieszczenia zwykłego, codziennego użytku są dla ludzi wystarczająco bezpieczne. Dotyczy to również toalet, na których czystość jesteśmy szczególnie wyczuleni.

Chemia profesjonalna czyści i zabija bakterie

Profesjonalne środki czyszczące zastosowane w odpowiednim stężeniu, jednocześnie usuwają brud i zabijają bakterie. Zastosowanie środków biobójczych w żadnym wypadku nie zastępuje mycia. Użycie ich na nieoczyszczone z brudu powierzchnie, mija się z celem, bo już po krótkim czasie mikroby namnażają się i ich ilość szybko wraca do stanu sprzed dezynfekcji.

Bardzo istotne dla zachowania biologicznej czystości, jest również osuszanie powierzchni po myciu. Znacznie spowalnia to namnażanie się mikroorganizmów, które najlepsze warunki do rozwoju znajdują w wilgotnym, ciepłym i niezbyt czystym środowisku.

W procesie osuszania powierzchni po myciu, trudno też nie docenić walorów narzędzi wykonanych z mikrowłókien. Specyficzne cechy mikrowłókna sprawiają, że wszelkiego rodzaju ścierki i mopy z niego wykonane, są bardzo skuteczne w usuwaniu brudu i wilgoci z czyszczonych powierzchni i znacząco przyczyniają się do spowolnienia namnażania się bakterii.

W wielu obszarach naszego życia dezynfekcja jest wskazana, ale przed jej zastosowaniem zawsze należy zastanowić się, jakie są zagrożenia i cele dezynfekcji. Jakie działania są sensowne i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa biologicznego, a jakie nie mają sensu i stanowią jedynie niepotrzebne chemiczne obciążenie środowiska i ludzi.